پیش ثبت نام کارگاه آموزشی
  • برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی دکمه ثبت نام در کارگاه آموزشی را انتخاب نمایید.
  • توجه: برای پیگیری پیش ثبت نام در کارگاه های آموزشی در فیلد نام کاربری و رمز عبور، کد ملی خود را وارد نمایید.