دبیرستان هوشمند همکلاسی Hamkelasi Smart School

کتاب هاوجزوه های سال دوم متوسطه

دانلود کتاب دین وزندگی سال دوم متوسطه از لینک زیر


1- فهرست کتاب

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/000-C222.pdf

2- مرحله اول "اندیشه و قلب"
  درس اول "جلوه هاى حکمت و تدبیر"

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/001-015-C222.pdf


3- درس دوم: با کاروان هستى

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/016-031-C222.pdf


4- درس سوم: سرمایه های انسان

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/032-041-C222.pdf


5- درس چهارم: خود حقیقی
  - درس پنجم: پنجره ای به روشنایی

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/042-059-C222.pdf


6- درس ششم: آینده ای روشن
  - درس هفتم: منزلگاه بعد
  - درس هشتم: واقعه ی بزرگ

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/060-083-C222.pdf


7- درس نهم: فرجام کار
  - مرحله دوم- پایدارى در عزم
  - درس دهم: اعتماد بر او

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/084-109-C222.pdf


8- مرحله سوم: در مسیر
  - درس یازدهم: دوستی با حق

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/110-123-C222.pdf


9- درس دوازدهم: فضیلت آراستگی

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/124-133-C222.pdf


10- درس سیزدهم: زیبایی عفاف
   - درس چهاردهم: نظارت همگانی

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/134-159-C222.pdf


11- درس پانزدهم: کار و درآمد حلال

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/160-173-C222.pdf


12- درس شانزدهم: یاری از نماز و روزه

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/174-189-C222.pdf


13- فهرست کلمات معنا شده در کتاب دین و زندگی 1 و 2
   - کتاب شناسی

http://dini-dept.talif.sch.ir/pdf/c222-90/190-198-C222.pdf


 

 

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...