دبیرستان هوشمند همکلاسی Hamkelasi Smart School

مدیریت مدرسه

سمت : مدیریت محترم مدرسه

سرکار خانم فاطمه زرین

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

سنوات خدمت : 27 سال

 

پیام مدیریت مدرسه:

از خدای حال گردان ، دگرگونی احوالت را به بهترین احوال خواستارم و آرزو می کنم سال پیش رو ، آغاز روزهایی باشد که دانایی ، توانایی و مهر ورزی و شکوفایی در آن جلوه گر شود . سلامت و شاد و موفق باشی .